ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Trung Tâm Tin Học

Nội dung

  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH Ở VIỆT NAM

                              

  

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH Ở VIỆT NAM

(Tổng hợp tài liệu từ dự án Giáo dục Đại học Việt Nam- Hà Lan)

 

PGS-TS Lê Quang Hưng, TS. Trần Tấn Việt,

TS. Võ Thái Dân, Trần Văn Mỹ,

TS. Nguyễn Đức Xuân Chương và Th.S Lê Hữu Trung

 

    1. Sự cần thiết phải đổi mới trong giáo dục đại học:

       Sau hai mươi năm đổi mới và năm năm thực hiện “chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010”, giáo dục đại học nước ta đã phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng hóa về loại hình và các hình thức đào tạo. Tuy nhiên, những thành tựu nói trên của giáo dục đại học chưa vững chắc, chưa mang tính hệ thống và cơ bản, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu học tập của nhân dân.

Để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, giáo dục đại học nước ta phải đổi mới một cách mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện. Tại phiên họp Chính phủ tháng 7/2005, Chính phủ đã thông qua đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam với những nội dung sau: Đổi mới giáo dục đại học được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc dân và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Nghị quyết 14)

 

Mục tiêu cụ thể:

  1. Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp ứng dụng thông qua việc thiết kế lại chương trình đào tạo và cải tiến phương pháp và quy trình giảng dạy.
  2. Bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình trong toàn hệ thống.
  3. Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và hệ thống kiểm định giáo dục đại học.
  4. Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh viên/ 1 vạn dân vào năm 2010 và 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020, trong đó khoảng 70-80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng và khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.
  5. Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.
  6. Bảo đảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên của cả hệ thống giáo dục đại học không quá 20/1.
  7. Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học.

Dự án: “Tăng cường thể chế về giáo dục đại học theo định hướng chuyên ngành cho các trường đại học được lựa chọn”

            Mục đích của dự án là: Các trường đại học tham gia vào dự án có khả năng giáo dục và đào tạo theo định hướng chuyên ngành một cách đầy đủ và phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

            Dự án bao gồm hai hợp phần, một là ở Bộ giáo dục và đào tạo, và hai là ở 8 trường đại học được lựa chọn.

1. Hỗ trợ Bộ giáo dục và Đào tạo về năng lực xây dựng chính sách giáo dục đại học nói chung thông qua việc chú trọng nâng cao năng lực của Bộ GD-ĐT trong việc xây dựng và thực hiện khung chính sách quốc gia đối với sự nghiệp phát triển hệ thống giáo dục đào tạo theo định hướng chuyên ngành.

2. Xây dựng và thực hiện nền giáo dục theo định hướng chuyên ngành tại 8 trường đại học trên cơ sở thí điểm cho việc lựa chọn chuyên ngành phù hợp.

 

Kết quả mong đợi

Cấp ngành:  

Khung chính sách giáo dục theo định hướng chuyên ngành được xây dựng, viết thành văn bản và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Chuẩn bị cho việc thành lập hiệp hội các trường đại học giáo dục theo định hướng chuyên ngành để thể hiện lợi ích của các thành viên.

Cấp các trường đại học:

Thị trường lao động: Mỗi trường đại học thiết lập một mạng lưới liên kết giữa Trường và “Thị trường lao động” bao gồm các nhà sử dụng lao động và sinh viên tốt nghiệp theo cơ cấu tổ chức chính thức, ở cấp chương trình và cấp lớp học.

Chương trình giảng dạy: Mỗi trường sẽ có một (hay nhiều) chương trình giảng dạy được cải tiến theo Giáo dục đại học theo định hướng chuyên ngành cho các môn học được lựa chọn. Thiết kế chương trình và cách thức tiến hành thể hiện được nhu cầu của “Thị trường lao động”.

Giảng viên và cán bộ quản lý: Mỗi trường sẽ có đội ngũ cán bộ có đủ năng lực xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy giáo dục đại học theo định hướng chuyên ngành.

Môi trường, cơ sở và thiết bị học tập: Các trường tham gia dự án sẽ được nâng cấp môi trường học tập để đảm bảo việc thực hiện chương trình giảng dạy theo định hướng chuyên ngành.

 

Kết quả điều tra

Điều tra “Thị trường lao động” nói chung và các cuộc họp với đại diện các nhóm thực hiện dự án tại các trường đại học đã lựa chọn đã đưa ra những kết quả khó có thể tin được. Không do dự, các nhà sử dụng lao động đã chỉ ra rằng phải mất 3 đến 5 năm đào tạo tại chỗ các cử nhân của trường mới có thể làm việc có hiệu quả. Điều này có nghĩa các nhà sử dụng lao động phải đầu tư cho đào tạo kỹ năng thực hành để đạt được mức năng lực chuyên môn cần thiết. Đó không chỉ là sự hao tổn về tiền bạc mà còn mất năng suất lao động. Không một tổ chức nào, bất kỳ là tổ chức nhà nước hay tư nhân, có thể duy trì được tình hình này trong thế giới cạnh tranh nhiều thay đổi. Không nghi ngờ gì nữa, điều này chứng tỏ rằng cần phải có sự thay đổi không chỉ để lấp được khoảng trống, mà còn để hội nhập hơn với thị trường lao động thông qua học việc và thực hành ở các công ty hoặc tổ chức của Thị trường lao động.

 

2. Dự án giáo dục Việt Nam- Hà Lan

 

Tháng 3 năm 2005, dự án do chính phũ Hà Lan tài trợ (5.000.000 USD) đã bắt đầu được thực hiện nhằm giới thiệu giáo dục theo định hướng chuyên ngành thông qua việc thay đổi chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học tại 8 trường đại học của Việt Nam. Mỗi trường đại học của Việt Nam liên kết với một trường đại học khoa học ứng dụng của Hà Lan. Nhóm các chuyên gia giáo dục đã đến thăm và làm việc với các trường đại học Việt Nam để giúp họ thay đổi chương trình giảng dạy do Bộ thiết kế bằng việc xây dựng chương trình đào tạo mới dựa vào yêu cầu của thị trường lao động.

Đối với các giảng viên Việt Nam thì đây là sự thay đổi cơ bản theo phương pháp học tập mới và chưa được biết tới. Trước và sau tết năm 2006 hơn 100 giảng viên các trường đại học đã đến làm việc với các công ty tư nhân và các doanh nghiệp nhà nước trên khắp đất nước để thảo luận các quan điểm của công ty đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như tìm ra những kỹ năng và năng lực mà lực lượng lao động cần có trong tương lai. Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến thức gì? Có kỹ năng gì? và quan điểm nghề nghiệp như thế nào?

Dựa trên các thông tin này, các giảng viên sẽ thảo luận tại trường đạ học về những loại hình sinh viên tốt nghiệp mà trường sẽ đào tạo trong 4 năm để người học có thể đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động.

 

Giáo dục đại học theo định hướng chuyên ngành: Định nghĩa

            Giáo dục theo định hướng chuyên ngành bao gồm:

-         Giáo dục đại học chuyên ngành,

-         Gắn liền với thực hành chuyên môn trong công việc,

-         Dựa trên kiến thức và công nghệ mới phù hợp

-         Hướng đến nghiên cứu ứng dụng

-         Kết hợp với học tập mang tính sáng tạo.

Giáo dục theo định hướng chuyên ngành quan trọng không chỉ đối với ngành công nghiệp và khối doanh nghiệp tư nhân mà còn với cả ngành kinh tế dịch vụ và công cộng bao gồm giáo dục, chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội.

Sáng tạo không chỉ ảnh hưởng đến sản phẩm và các quy trình bằng công nghệ mới mà còn tác động nhiều đến các phương pháp và cách thức tổ chức công việc và quản lý.

Yếu tố chính cho sự phát triển không chỉ phụ thuộc vào sự hiện hữu của nguôn nguyên liệu thô hay nguồn vốn đầu tư mà còn phụ thuộc vào:

-         Nguồn lực quan trọng và linh hoạt,

-         Tính sẵn có của kiến thức và công nghệ ứng dụng

-         Văn hóa sáng tạo thông qua sự lưu thông và ứng dụng kiến thức và công nghệ mới.

Trong một nền kinh tế tri thức toàn cầu, sáng tạo: không ngừng đổi mới sản phẩm và quy trình, là chìa khóa cho ngưỡng cạnh tranh, khả năng sản xuất và phát triển kinh tế. Trong giới công nghiệp và xã hội thì ứng dụng kiến thức mới là chìa khóa cho sự sáng tạo.

 

Hai yếu tố quan trọng của loại hình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp là:

  1. Sinh viên được dạy cả lý thuyết lẫn tư duy độc lập được sử dụng  trong các ngành đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như trong các tổ chức nhà nước và tư nhân.
  2. Hồ sơ năng lực của sinh viên tốt nghiệp trước tiên được xây dựng, chỉ rõ các kỹ năng cần thiết để thực hiện một công việc nhất định. Các giảng viên sẽ xây dựng chương trình giảng dạy dựa trên các hồ sơ năng lực này.

Để đưa hình thức giảng dạy này vào nhà trường, các trường cần có đội ngũ cán bộ và giảng viên có năng lực, có kiến thức và kinh nghiệm về các lĩnh vực mà họ giảng dạy. Đội ngũ này cần có mối quan hệ mật thiết với thị trường lao động.

Các cuộc điều tra cho thấy sinh viên tốt nghiệp đại học đều được trang bị các kiến thức lý thuyết tốt còn kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp cần phải được chú trọng hơn nữa trong chương trình đào tạo và quá trình học tập. Điều này có nghĩa là tất cả các môn học của sinh viên phải phù hợp với tương lai nghề nghiệp của họ.

 

         Năng lực nghề nghiệp: khái niệm

             Năng lực nghề nghiệp được mô tả chung là những hành vi và kỹ năng   cần thiết để thực hiện    một công việc cụ thể (ví dụ: một công việc, nhóm công việc, chức năng công việc, v.v…) Năng lực nghề nghiệp không phải là mới, điều mới ở đây là tăng tính ứng dụng thông qua phát triển nguồn nhân lực để điều khiển hoạt động của cả nhân viên và doanh nghiệp đạt được những kết quả phù hợp với chiến lược và sứ mạng kinh doanh của công ty. Nhân viên công ty sẽ học, phát triển và rèn luyện những kỹ năng chuyên môn trong suốt sự nghiệp của họ.

 

  1. Dự án giáo dục đại học tại Khoa Nông học- Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Năm 2005, Khoa Nông học thực hiện cuộc điều tra qui mô lớn về các năng lực cần có của một kỹ sư nông nghiệp. Đối tượng phỏng vấn bao gồm các công ty, các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị nghiên cứu có sử dụng lao động được đào tạo từ ngành nông học. Từ kết quả điều tra, với sự tham mưu của các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực đào tạo từ ngành nông học, năng lực kỹ sư nông học đuợc xác định. Từ đó chương trình đào tạo đuợc thay đổi theo hướng giảm các môn học không thật sự cần thiết, giảm số tiết học ở một số môn học, bổ sung một số môn học, tăng thời lượng thực hành

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH NÔNG HỌC

 

            Sinh viên tốt  nghiệp ngành nông học từ khoa Nông học – Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có những năng lực sau:

 

1.      Áp dụng và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

2.      Cải thiện thu nhập của nông gia hoặc sản xuất cây trồng bằng cách áp dụng kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế và tiếp thị.

3.      Có khả năng làm việc độc lập để xác định và giải quyết các vấn đề nông nghiệp.

4.      Tự học để nâng cao kiến thức và áp dụng được các kỹ thuật mới trong công việc.

5.      Đề xuất, thiết kế và thực hiện các nghiên cứu khoa học.

6.      Đề xuất và đóng vai trò chỉ đạo để đạt các mục tiêu đề ra.

7.      Huấn luyện các thành viên, nhóm ở các cấp độ khác nhau về sản xuất cây trồng.

8.      Hợp tác với các chuyên môn khác.

9.      Thực hiện đúng pháp lệnh ngành nông nghiệp.

 

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN

 

- Một số môn học chuyên ngành được giảng dạy ngay từ học kỳ đầu tiên.

- Một số môn học học mới được xây dựng trong chương trình nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng như giao tiếp, tổ chức, quản ly

- Các môn học trong chương trình được xây dựng trên cơ sở đáp ứng được các năng lực cho người học.

- Chương trình đào tạo có sự tham gia của “Thế giới việc làm” (các công ty, cơ quan nghiên cứu ngoài trường) vào giảng dạy, hướng dẫn thực tập và hỗ trợ cho thực hành thực tập.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

-         Xây dựng khung chương trình đào tạo cho phù hợp yêu cầu của xã hội, cho ngành Nông học và Bảo vệ thực vật

-         Tổ chức viết đề cương và bài giảng cho từng môn học phù hợp với phương pháp giảng dạy mới

-         Đào tạo các chuyên gia tập huấn (ToT) về phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá quá trình học tập

-         Tập huấn các giảng viên về phương pháp giảng dạy theo chương trình cải tiến

-         Tổ chức thăm dò ý kiến phản hồi thường xuyên từ các đơn vị sử dụng lao động

 

             Chương trình cải tiến hiện đã đuợc áp dụng cho sinh viên từ khoá bắt đầu từ năm 2007. Có thể  còn nhiều điểm cần tiếp tục cải tiến, nhưng có thể đánh giá chương trình có nhiều ưu điểm, mang tính thực tiễn cao. Hy vọng rằng, với chương trình đào tạo này, sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt những yêu cầu của thế giới việc làm, nhờ những tiêu chí về năng lực đã đươc thiết kế từ đầu của quá trình đào tạo./.

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3357
Nhập ngày : 20-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :20-03-2008


In trang này

Lên đầu trang

  Những tham luận xoay quanh Đào tạo theo nhu cầu XH

  Đào tạo nhân lực & nhu cầu xã hội(10-04-2008)

  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI(25-03-2008)

  Đào tạo theo nhu cầu xã hội của các ngành Cơ khí- Công nghệ(25-03-2008)

  NGHIÊN CỨU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THEO NHU CẦU XÃ HỘI(25-03-2008)

  SỰ KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG TY, XÍ NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO(25-03-2008)

  HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐịA LÝ (GIS) VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM (RS) THẾ KỶ XXI(25-03-2008)

  KHOA CNTT ĐH NÔNG LÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI(20-03-2008)

  KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH (20-03-2008)

  QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (20-03-2008)

  ĐẶC ĐIỂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG(20-03-2008)

Trang kế tiếp ... Trang:

Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
ĐC: Phòng 119 Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
ĐT/Fax: 08-8974560 - Email: tthtsv_qhdn(a)hcmuaf.edu.vn
Website:http://www.nls.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011