ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Trung Tâm Tin Học

Nội dung

  SỰ KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG TY, XÍ NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO

Chương trình Thạc sỹ “ Chăn nuôi, Môi trường, Vệ sinh và Chất lượng” là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM và Trường Đại Học François Rabelais Tours...

MỘT MÔ HÌNH THÀNH CÔNG CỦA SỰ KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG TY, XÍ NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO

 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải, Khoa Chăn nuôi – Thú Y

                                                                                         Đại học Nông Lâm Tp. HCM

 

1. Vài nét về chương trình Thạc sỹ “Chăn nuôi, Môi trường, Vệ sinh và Chất lượng” tại Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM

Chương trình Thạc sỹ “ Chăn nuôi, Môi trường, Vệ sinh và Chất lượng” là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM và Trường Đại Học François Rabelais Tours, Cộng Hòa Pháp. Chương trình được bắt đầu từ năm 2001 với sự tài trợ chính thức của Vùng Indre và l’Oie, Cộng Hòa Pháp. Mục đích của chương trình là đào tạo các chuyên gia có năng lực làm việc cao trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm động vật. Cho đến nay chương trình đã tổ chức được khóa thứ 7. Những học viên của chương trình ra trường đã trở thành những nhân viên đắc lực của các công ty Việt Nam và nước ngoài, được các công ty đánh giá rất cao. Học viên của chương trình được tuyển chọn thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp những cá nhân đã có bằng Đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực sinh học: chăn nuôi, thú y, chế biến thực phẩm, thủy sản, nông học…Các học viên của chương trình chủ yếu là những sinh viên khối tiếng Pháp từ Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Thủy sản Nha Trang, một số Trường Đại học của Cam-Pu-Chia.

1.1.Quy mô đào tạo: từ năm 2001  đến năm 2007, tổng cộng 109 học viên

-          Khóa 1, 2001 – 2002: 12

-          Khóa 2, 2002 – 2003: 16 (4 sinh viên Cam-Pu-Chia)

-          Khóa 3, 2003 – 2004: 12 (4 sinh viên Cam-Pu-Chia)

-          Khóa 4, 2004 – 2005: 12 (4 sinh viên Cam-Pu-Chia)

-          Khóa 5, 2005 – 2006: 18 (4 sinh viên Cam-Pu-Chia)

-          Khóa 6, 2006 – 2007: 15 (2 sinh viên Cam-Pu-Chia)

-          Khóa 7, 2007 – 2008: 24 (6 sinh viên Cam-Pu-Chia)

1.2.Chương trình và kế hoạch đào tạo

  1. Thời gian đào tạo: tổng cộng 120 tín chỉ

-          Lý thuyết (toàn thời gian): từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 4 năm sau.

-          Thực tập tốt nghiệp: từ tháng 5 năm trước đến hết tháng 9 năm sau

-          Báo cáo tốt nghiệp: tháng 10

  1. Chương trình đào tạo:

b.1. Học phần thực tế:

o        1 tuần làm việc tại công ty, xí nghiệp

§      Muc đích: tạo điều kiện cho học viên làm quen với môi trường làm việc của công ty, xí nghiệp và trang bị cho học viên những kiến thức về tổ chức quản lý, sản xuất.

o        2 tuần làm việc tại trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản)

§      Muc đích: tạo điều kiện cho học viên làm quen với môi trường làm việc của trại, trang bị cho học viên những kiến thức về tổ chức quản lý, sản xuất theo hệ thống của ngành và một số kiến thức cơ bản liên quan đến chuyên ngành.

o        1 tuần tham quan thực tế thuỷ sản, các buổi tham quan công ty sản xuất thuốc (Virbac), sản xuất thức ăn gia súc (Guyomarc’s)…

§      Muc đích: tạo điều kiện cho học viên làm quen với môi trường sản xuất đặc thù của thủy sản, trang bị cho học viên những kiến thức về tổ chức quản lý, sản xuất theo hệ thống của ngành và một số kiến thức cơ bản liên quan đến chuyên ngành.

o        Đề tài tốt nghiệp: 5 tháng tại các xí nghiệp, công ty đối tác của chương trình, đề tài theo nhu cầu của công ty.

b.2. Học phần rèn luyện kỹ năng: thực hành các bài tập thảo luận theo nhóm, các bài tập theo chuyên đề của từng cá nhân, thực hành đánh giá tình hình sản xuất của các trại chăn nuôi (giảng viên Việt Nam và các chuyên gia của các công ty).

§      Mục đích: đào tạo kỹ năng xây dựng, tổ chức dự án, báo cáo và thuyết trình chuyên đề.

b.3. Học phần lý thuyết: học viên nghe giảng lý thuyết đi kèm với các bài tập các môn học liên quan đến toàn bộ quá trình thực hành sản xuất và thương mại sản phẩm có nguồn gốc động vật (giảng viên Việt Nam, giảng viên của các viện và trường bên Pháp, chuyên gia của các công ty).

§      Mục đích: trang bị cho học viên kiến thức chuyên ngành liên quan nhằm giúp học viên vững vàng về khả năng phân tích, đánh giá và xây dựng dự án sản xuất.

  1. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp và tiếng Anh (chủ yếu là tiếng Pháp).
  2. Ban giảng huấn:

-          Giảng viên Việt Nam

o        Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM

o        Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM

o        Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM

-          Giáo sư và chuyên gia của các Trường, Viện nghiên cứu được mời từ Pháp sang

o        Trường Thú Y Nantes

o        Viện nghiên cứu INRA

o        Viện An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Pháp AFSSA

o        Trường Đại học Bordeaux

o        Trường Đại Học Tours

-          Chuyên gia đầu đàn của các công ty tại Việt Nam (Tổng Giám Đốc, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nghiên cứu và phát triển…)

o        Công ty Virbac Việt Nam

o        Công ty Aquaservice

o        Công ty Guyomarc’s

o        Công ty Nutriway

o        Công ty Proconco

o        Công ty Evialis

o        Công ty Vitalac

  1. Các đối tác khác tham gia trong chương trình:

-          Công ty: Công ty Virbac Việt Nam, Công ty Aquaservice, Công ty Guyomarc’s, Công ty Nutriway, Công ty Proconco, Công ty Evialis, Công ty Verge du Mekong, Metro, BigC, Công ty Tomboy, Công ty Vitalac.

-          Lãnh sự quán Pháp tại Tp. HCM, Tổ chức Đại học khối Pháp ngữ

-          Hiệp Hội Doanh Nghiêp Pháp tại Việt Nam

-          Văn phòng Thú Y không biên giới tại Việt Nam

-          Xí nghiệp, trại chăn nuôi Kim Long, Đồng Hiệp, Giống Cấp 1, Long Nguyên, Đông Á, Phú Sơn, Tân Trung, Trí Công, Trại Chăn nuôi Tiến Anh…

  1. Tổ chức thực tập và thực tập tốt nghiệp:

-          Tại các công ty và xí nghiệp đối tác ở Việt Nam. Các công ty tham gia trong chương trình tổ chức tuyển chọn ứng viên làm thực tập tốt nghiệp theo nhu cầu của công ty (theo hướng nghiên cứu, sản xuất, nhu cầu tuyển dụng…)

-          Tại công ty ở Pháp theo chương trình học bổng của Khối Đại học Pháp Ngữ

2.      Kết quả đạt được:

-          100% học viên từ khóa 1 đến khoá 6 đã có công việc ổn định, vị trí tốt, thu nhập cao (mức lương trung bình của học viên ra trường khoảng 1 năm vào khoảng 5 triệu đồng, nhiều học viên có mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu đồng).

-          Góp phần nâng cao uy tín của Trường Đại học Nông Lâm trong công tác đào tạo và hợp tác.

-          Xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa Trường Đại học Nông Lâm và các công ty, xí nghiệp, đặc biệt là các công ty của Pháp.

-          Tăng cơ hội cho sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm học tập nâng cao năng lực làm việc, tiếp cận với thực tiễn sản xuất và quản lý ở trình độ cao.

-          Sự công nhận của các công ty về chất lượng đào tạo của chương trình. Một số công ty sẳn sàng đóng góp kinh phí để đảm bảo hoạt động lâu dài của chương trình.

3.      Bài học kinh nghiệm

-          Thành công của chương trình được đảm bảo nhờ vào:

o        Tinh thần trách nhiệm cao và sự nhiệt tình của các đối tác trong chương trình.

o        Ban giảng huấn chủ yếu là những người có kinh nghiệm nghề nghiệp và gắn liền với  hoạt động sản xuất của các công ty.

o        Chương trình đào tạo được xây dựng và hoàn thiện theo hướng gắn liền với thực tiễn sản xuất, nhu cầu thực tế của xã hội, của các công ty, xí nghiệp.

o        Phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát huy tối đa tính độc lập, chủ động, sáng tạo của học viên.

o        Phương tiện giảng dạy, học tập đầy đủ.

o        Sự gắn kết chặt chẽ giữa Trường và các đối tác trong chương trình. Hàng năm họp mặt rút kinh nghiệm với các đối tác.

-          Hạn chế của chương trình

o        Sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính trong giảng dạy nên khó khăn trong việc tuyển chọn ứng viên.

4.      Kết luận

Chương trình Thạc sỹ “Chăn nuôi, Môi trường, Vệ sinh và Chất lượng” thực sự là một chương trình thành công trong đào tạo kết hợp giữa Trường Đại Học và các công ty, xí nghiệp. Mô hình này nên nhân rộng ra trong các lĩnh vực, chuyên ngành khác của Trường với ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt và cũng có thể bằng tiếng Anh.

 

Số lần xem trang : :3526
Nhập ngày : 25-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :26-03-2008


In trang này

Lên đầu trang

  Những tham luận xoay quanh Đào tạo theo nhu cầu XH

  Đào tạo nhân lực & nhu cầu xã hội(10-04-2008)

  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI(25-03-2008)

  Đào tạo theo nhu cầu xã hội của các ngành Cơ khí- Công nghệ(25-03-2008)

  NGHIÊN CỨU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THEO NHU CẦU XÃ HỘI(25-03-2008)

  HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐịA LÝ (GIS) VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM (RS) THẾ KỶ XXI(25-03-2008)

  KHOA CNTT ĐH NÔNG LÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI(20-03-2008)

  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH Ở VIỆT NAM(20-03-2008)

  KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH (20-03-2008)

  QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (20-03-2008)

  ĐẶC ĐIỂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG(20-03-2008)

Trang kế tiếp ... Trang:

Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
ĐC: Phòng 119 Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
ĐT/Fax: 08-8974560 - Email: tthtsv_qhdn(a)hcmuaf.edu.vn
Website:http://www.nls.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011